Online

Online təhsil - tədris prоsesinin elektrоn vasitələrin köməyi ilə təşkil оlunmuş fоrmasıdır. Müasir dövrdə keyfiyyətli təhsil verilməsi ənənəvi təlim metodları ilə onlayn təlim vasitələrinin uğurlu vəhdəti hesabına həyata keçirilir. Coders Azerbaijan olaraq müasir müəllim heyətimizin bilik və pedaqoji təcrübəsini əsas götürərək elektron tədris texnologiyalarından istifadə etməklə təlim prosesini, ənənəvi tədris ilə eyni səviyyədə həyata keçiririk.

Macbook Image

Onlayn təhsil - bu təhsil növünün əsas məqsədi tələbələrin harada olmasından asılı olmayaraq onların təhsil almalarını təmin etməkdir. Biz Coders Azerbaijan olaraq müasir müəllim heyətimizin bilik və pedaqoji təcrübəsinə əsaslanaraq elektron tədris texnologiyalarının köməyi ilə təlim prosesini ən effektiv formada həyata keçiririk.

Keyfiyyətli təhsil

Karyera imkanı

Coders Azərbaycan yetişdirdiyi proqramçılara intensiv tədrislə yanaşı sosial fəaliyyətlər də təşkil edib onlarda olan komanda ruhunun formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Zəngin karyera imkanları ilə daima inkişafda olan müəssisə tələbələri konsultasiya edərək istiqamət göstərib onlarla daima əlaqədə olur və istədikləri mövqeyə sahib olanadək dəstəyini mütamadi olaraq göstərir.