×

Müraciət forması

Online

Online təhsil - tədris prоsesinin elektrоn vasitələrin köməyi ilə təşkil оlunmuş fоrmasıdır. Müasir dövrdə keyfiyyətli təhsil verilməsi ənənəvi təlim metodları ilə onlayn təlim vasitələrinin uğurlu vəhdəti hesabına həyata keçirilir. Coders Azerbaijan olaraq müasir müəllim heyətimizin bilik və pedaqoji təcrübəsini əsas götürərək elektron tədris texnologiyalarından istifadə etməklə təlim prosesini, ənənəvi tədris ilə eyni səviyyədə həyata keçiririk.

Macbook Image

Onlayn təhsil - bu təhsil növünün əsas məqsədi tələbələrin harada olmasından asılı olmayaraq onların təhsil almalarını təmin etməkdir. Biz Coders Azerbaijan olaraq müasir müəllim heyətimizin bilik və pedaqoji təcrübəsinə əsaslanaraq elektron tədris texnologiyalarının köməyi ilə təlim prosesini ən effektiv formada həyata keçiririk.

Keyfiyyətli təhsil

Karyera imkanı

Əmək bazarı ilə sıx əlaqədə olan müəssisəmiz tələbələri konsultasiya edərək onlarla ünsiyyətdə olur və istədikləri mövqeyə sahib olanadək mütamadi olaraq dəstəyini göstərir.